Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu

W dniu 6 marca 2021 r. w Rzeszowie odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Zawody przeprowadzono w reżimie sanitarnym. Naszą szkołę reprezentowało 4 uczniów Technikum budowlanego : Piotr Kużdżał i Maciej Ryś klasy ÌII TC, oraz Jarosław Jacek i Paweł Rokoszak z klasy III TA, którzy zostali wyłonieni z eliminacji szkolnych olimpiady. Uczniowie przez ostatnich kilka miesięcy pod okiem nauczycieli przedmiotów zawodowych: Anny Matras-Moryl, Elżbiety Światowiec i Marii Pietras zgłębiali tajniki budowlanych przedmiotów zawodowych.

Do eliminacji okręgowych przystąpiły szkoły budowlane z województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Zawody w okręgu rzeszowskim odbyły się podobnie jak w ubiegłym roku w Zespole Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie. Głównym organizatorem olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a prace ocenia jury zawodów składające się z nauczycieli akademickich Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Opiekę nad grupą ZSB na eliminacjach okręgowych sprawowała Anna Matras-Moryl. Dziękujemy uczniom za reprezentowanie szkoły i trzymamy kciuki za dobre wyniki.