Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu

15 marca 2021 roku Zespół Szkół Budowlanych rozpoczął współpracę z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z Poznania. Jest to świecka organizacja pozarządowa, której celem jest poprawa zdrowia ludzi żyjących w państwach globalnego Południa. Najważniejsze zadania fundacji to: specjalistyczna interwencja medyczna, wysyłki sprzętu medycznego i środków opatrunkowych, tworzenie infrastruktury medycznej oraz edukacja i promocja zdrowia. W wymienionych obszarach realizowane lub współorganizowane są projekty, w których nasza szkoła będzie brała udział. W związku z zaangażowaniem w niesienie pomocy dla najbardziej potrzebujących szkoła została wyróżniona tytułem "Szkoła z misją". Koordynatorem wszystkich akcji jest katechetka Magdalena Chmielowska-Cięciwa.

 

 

Kategoria: